Vi søker ny daglig leder!

Bli med i et givende arbeid med mulighet til å skape gode kulturtilbud for musikkinteresserte barn og unge rundt om i Nord-Norge!

Vi ser etter en imøtekommende person med høy grad av selvstendighet og god struktur til å ta over stillingen som daglig leder i vår avdeling. Daglig leder rapporterer til styret i AKKS Nord og til moderorganisasjonen AKKS Norge. Stillingen er en 20% fast stilling på hjemmekontor med opplæring og oppstart i august/september. Muligheter for utvidet stilling på sikt.

Arbeidet vil i hovedsak bestå av daglig drift og videreutvikling av avdelingen.

Daglig drift av AKKS Nord innebærer følgende nøkkeloppgaver:
– Regnskap-, budsjett- og økonomiarbeid
– Rapportering
– Personalansvar
– Prosjektutvikling
– Søknadsskriving
– Markedsføring og kommunikasjon
– Medlemsrekruttering
– Organisasjonsutvikling

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:
– Engasjert innen barne-, ungdoms- og likestillingsarbeid
– God kjennskap til musikklivet, fritidstilbud og organisasjonslivet i Nord-Norge
Må være bosatt i Nord-Norge, eller ha sterk tilknytning til landsdelen
– Evne til å skape gode relasjoner og bygge nettverk
– Søknadskriving og kjennskap til ulike tilskuddsordninger
– Økonomiforståelse og erfaring med regnskaps- og budsjettarbeid
– Erfaring med personalansvar
– Selvstendig og strukturert
– Minimum utdanning bachelornivå, men relevant erfaring kan veie opp
– Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby:
– Spennende arbeidsoppgaver og stor grad av påvirkningsmuligheter
– Kompetanseheving innen mangfold-, likestillings- og inkluderingsarbeid
– Frihet til å forme din egen arbeidshverdag og fleksibel arbeidstid (hjemmekontor)
– Bredt nettverk og et hyggelig miljø
– Kurs og kompetanseheving internt i organisasjonen
– Lønnstrinn 52

Hos oss tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver og at medarbeidere med ulik bakgrunn vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger i arbeidet for vårt felles formål. Vi oppfordrer derfor alle interesserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering eller etnisitet.

Som mangfolds- og likestillingsorganisasjon i kulturlivet har vår avdeling i nord et særlig ansvar for å inkludere samisk kultur i vårt arbeid. Søkere med samisk bakgrunn og kjennskap til den samiske kulturen oppmuntres til å søke.

Søknadsfrist: 29. juli.
Søknad:
Søknad og CV hvor du forteller litt om deg, dine erfaringer og motivasjon for stillingen sendes til oss på epost: nord@akks.no.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til digitalt intervju.

Har du spørsmål om stillingen?
Ta kontakt med oss på nord@akks.no.

AKKS Nord er en av seks selvstendige avdelinger under AKKS Norge. AKKS Nord har én ansatt daglig leder i 20% stilling og har per i dag kontorsted i Tromsø. Avdeling Nord har ingen faste kurstilbud, men tilbyr workshops og aktiviteter rundt om i Nord-Norge. AKKS er en idealistisk musikkorganisasjon som arbeider for bedre kjønnsbalanse og mangfold i norsk musikkliv.

Vårt formål er «å rekruttere, motivere og synliggjøre kvinner i alle ledd av musikklivet». AKKS gjør likestilling i praksis og er i dag blant de få musikkorganisasjonene som aktivt jobber med tiltak for å få flere jenter, ikke-binære og trans-ungdommer inn i musikkbransjen.

AKKS har seks aktive avdelinger. Alle avdelingslagene tilbyr kurs innen rytmisk musikk med fokus på å skape trygge rom hvor barn og unge kan utforske musikk, kreativitet og samspill. Organisasjonen består i dag av mer enn 2500 medlemmer og over 100 band.

Skriv en kommentar