Kurs

AKKS Nord sitt kurstilbud

Vi tilbyr flere kurs på ulike steder i Nord-Norge med profesjonelle instruktører i løpet av året. De fleste kursene vi tilbyr er ulike workshoper innen musikk. På våre kurs er det fokus på mestringsfølelse og spilleglede. Følg med på våre kanaler for å holde deg oppdatert.

Kurs for kjønnsbalanse i musikklivet

AKKS jobber for bedre kjønnsbalanse i musikklivet. Jenter og kvinner, samt kjønn som er underrepresenterte i musikken prioriteres på kurs.

Rabattert plass på kurs?

Vi vil ikke at økonomi skal stå i veien for at man skal kunne delta på kurs. Deltakere med  begrenset økonomi kan søke om å få rabattert deltakeravgift, etter «betal det du kan»- prinsippet.

Søk om rabattert plass på kurs ved å krysse av i påmeldingsskjemaet når du melder deg på, og redegjør da kort for hvorfor du søker, og hva du evt. har mulighet til å betale.

Som hovedregel prioriterer vi støtte til deltakere på gruppekurs, som er under 26 år. Alle søkere blir kontaktet på e-post når vi mottar søknad om rabattert plass. Man må være medlem i AKKS for å benytte seg av dette tilbudet. Medlemskap koster 50 kr.