AKKS Nord er en ideologisk musikkorganisasjon som jobber for likestilling og bedre kjønnsbalanse i norsk musikkliv.

AKKS Nord er én av seks AKKS-avdelinger i Norge, og har opplæring, rekruttering og utvikling av unge musikere og arrangører som sin kjernevirksomhet. Selv om hovedfokuset vårt er jenter og kvinner, backer vi alle som vil prøve seg innen musikk – uansett kjønnsidentitet, alder, religion og etnisitet.

Historikk

AKKS Nord er vår nyeste avdeling og ble en egen avdeling 1. januar 2021, men arbeidet med å starte en AKKS-avdeling i Nord-Norge startet allerede i 2017. Først som et prosjekt der vi gjennomførte en kartlegging av behovet og etterspørselen for avdelingen og arrangert flere aktiviteter i Nord-Norge.

Nord-Norge strekker seg over 45% av Norges totale landområder, men dekker bare 9,2% av landets befolkning. Nord-Norge er stort, og det ble klart gjennom prosjektet at det var et behov for denne avdelingen, da folk som bor i dette området ofte savner hendelser, workshops og andre arrangementer som større byer har mye av.

Gjennom prosjektet bygget AKKS Nord seg også opp et nettverk av kulturaktører som ønsket ulike samarbeid framover hvorav ungdomsklubber, kulturhus og kulturhovedstadsprosjektet Bodø 2024 stod sterkt.

På grunn av størrelsen på landområdet og lav befolkning vil AKKS Nord forvaltes forskjellig fra de andre avdelingene. AKKS Nord har sitt hovedkontor i Vadsø, men vil også arrangere «pop up» -verksteder rundt i de tre fylkene som dekker Nord-Norge.