Vi søker grafisk designer!

AKKS Norge søker grafisk designer til å utvikle en medlemskampanje våren 2021. Nøkkelord er fargerikt, positivt, enkelt og tidløst.

Medlemssegmenter og målgrupper
• Medlemmer tilknyttet aktivitet: De øver hos AKKS, går på kurs eller har vært på en konsert knyttet til AKKS.
• Medlemmer som støtter formålet vårt: Hovedmålgruppe er gjerne politisk aktive, jenter og unge kvinner/ikke- binære, alder 15- 35 år. Fokus på likestilling.
• Medlemmer som er aktive musikere: Hovedmålgruppe er musikkinteresserte, unge menn og kvinner, alder 15- 30 år. Ikke etablerte ennå. Benytter seg av Frifond ordningen, støtte til øvinger eller medlemsfordeler.

Erfaring med segmentene i dag
Det første segmentet nås gjennom aktivitet i lokalavdelingene. Men de to andre, ikke så mye. Det er ønskelig at det spisses et budskap til de to andre segmentene.

Materialbeskrivelse
• Må ikke alltid være et bilde, kan være grafisk profil, eks kampanjen til Balansekunst.
• Skal kunne snakke til et nasjonalt publikum.
• Representere mangfold, være friskt, fargerikt, positivt og representere hele AKKS sin målgruppe og medlemsmasse.
• “Lett” grafikk, ikke for tungt eller mye tekst på bildene.

Eksempler på grafikk:
http://www.loudcamp.com/
https://www.facebook.com/akksoslo/
https://balansekunstprosjektet.no/

Materialet som trengs å produseres
• Spisset tekst til bli medlemssider: type intro. Eksempel på gjeldende i dag: https://akks.no/bli-medlem/
• Plakat til lokaler og arrangementer, noen som kan henges opp internt og eksternt. Fordel om det kan nedskalaers til flyer man kan dele ut.
• SoMe: Facebook header, Bilde og tekst Facebook, Bilde og tekst Instagram. Gjerne 5 ulike motiver/farger for å skape variasjon.

Ta kontakt med oss om du er interessert!
Kontaktperson: Kris Bue, markedsføringsansvarlig
Mail: kontoret@akks.no