Velkommen til Landsmøte 2022!

Landsmøte 2022

Sted: Trondheim, Scandic Lerkendal.
Dato: 28.-29. mai 2022

Landsmøtet er fra klokken 10 lørdag 28. mai med jubileumsfest om kvelden.

Det arrangeres fagdag søndag 29. mai, med avslutning og hjemreise kl. 16.
Møtet ble innkalt til 3 måneder før det skal avholdes, slik vedtektene krever.

Landsmøtet er AKKS høyeste organ og avholdes hvert annet år.

Dagsorden for landsmøtet

  • Konstituering
  • Årsmelding for den foregående landsmøteperioden
  • Presentasjon av AKKS Norges avdelingslag, representant fra avdelingene presenterer styret, økonomi og aktivitet for landsmøteperioden 2020-2021
  • Årsregnskap for den foregående landsmøteperioden
  • Innkomne saker
  • Budsjett for kommende landsmøteperiode
  • Valg av sentralstyremedlemmer: styreleder, nestleder og sentralstyremedlemmer
    Innstillingen er klar og det vil innstilles på at sittende sentralstyre fortsetter med unntak av vara som er ny

Saker til behandling

Saker og vedtektsendringer som ønskes behandlet på Landsmøtet må være Landsstyret i hende skriftlig da med tilstrekkelig dokumentasjon for Landsmøtets behandling. senest to måneder før Landsmøtet, altså 2. april. Saker sendes til akks@akks.no.
Det er ingen innkomne saker til Landsmøtet 2022.

Sakspapirer 

Sakspapirer skal gjøres tilgjengelige for AKKS Norges lokallag senest fire uker før Landsmøtet finner sted.

Protokoll fra Landsmøte: Protokoll landsmøte 2022

Her finner du sakslisten med vedlegg:
Saksliste
Foretningsorden
Debattregler
Årsmeldinger:

2020 Vedlegg 1
2021 Vedlegg 2
Årsregnskap:
2020 Vedlegg 3
2021 Vedlegg 4
Budsjettforslag:
2023-2024 Vedlegg 5

Fullmakt

Alle som skal stemme for sitt avdelingslag må ha fullmakt fra styreleder. 
Ferdig utfylt fullmakt sendes til akks@akks.no innen 15. mai 2022.
Fullmaktsskjema finner du her.

Stemmeberettigelse

Alle AKKS Norges lokallag har stemmerett på Landsmøtet. Dette gjelder både avdelinger og medlemsband.

Medlemsband i AKKS regnes som lokallag, med en (1) delegat/stemme på landsmøtet. Alle i bandet må ha betalt medlemskontingent for 2022 ved påmelding for å delta.

Antall stemmer per lokallag beregnes på et snitt av de to siste års medlemstall etter følgende modell:
3 – 20 medlemmer = 1 stemme
21 – 200 medlemmer = 4 stemmer
201 – 400 medlemmer  = 6 stemmer
401 – 700 medlemmer = 8 stemmer
Over 700 medlemmer  = 10 stemmer

AKKS Norges lokallag kan stille med inntil like mange delegater som lokallagene har stemmer. Lokallagene velger selv delegater samt fordeling av stemmer blant sine delegater.

Program hele helgen
Her finner du program for både Landsmøte og fagdag.

Vel møtt!!

Vennlig hilsen Pia Korsnes, Generalsekretær AKKS Norge
på vegne av AKKS Norges Landsstyre.