Buranhus består!

Som mange har fått med seg så har AKKS vært på jakt etter nye lokaler etter at vi hadde fått beskjed om at Buranhus skulle rives. Nå kan vi med glede og stor lettelse informere om at Buranhus likevel ikke skal rives og vi får fortsette leieforholdet vårt inntil videre. All aktivitet fortsetter med andre ord som normalt; øvingsrommene holder åpent og kursene fortsetter som før.

 

Det kommer imidlertid til å komme noen endringer i området rundt Buranhus i forbindelse med byggingen av ny Trafo på nabotomta. Trondheim Bydrift trenger nye areal til gruslager og kommer til å ta i bruk bakgården på Buranhus. Dette innebærer at parkeringsmulighetene på huset dessverre forsvinner. Det betyr også at øvingscontaineren må flyttes, men den kommer fremdeles til å stå ved Buranhus. For dere som øver i containeren må dere regne med noen dager da containeren er utilgjengelig grunnet flytting, vi kommer tilbake til dere med mer info når vi får eksakt dato, men det kommer nok til å skje i løpet av sommeren.