AKKS-konserten

Som avslutning på semesteret så inviterer vi AKKS-konserten 13. juni på Kultursenteret ISAK. Her er alle kursdeltakere og de som øver hos oss velkomne, og sterkt oppfordret til å delta. Det er en suveren mulighet til å få prøve ut noe av det du har lært på kurs hos oss, så meld deg på og inviter alle du kjenner.

Tid: 13. juni kl 18

Sted: Buranhus Musikksenter, Gamle Kongevei 30.