Viktig melding!

For å forebygge COVID-19 coronasmitte har vi besluttet å stanse all kurs, øving og arrangement-aktivitet inntil videre. Som følge av utbruddet av coronavirus og i tråd med de nye tiltakene fra regjeringen, har Helsedirektoratet blant annet etablert forbud mot og stenging av alle kulturarrangementer frem til 26. mars.

AKKS Stavanger ønsker å følge råd om at det ikke gjennomføres aktiviteter i den nærmeste tiden der mennesker skal samles fysisk. Aktiviteter som er planlagt gjennomført før påske bør dermed utsettes.

Følgende nettsted gir informasjon og konkrete råd om coronaviruset til befolkningen:

fhi.no
helsenorge.no

Vi vil se an situasjonen og ta en ny vurdering over påske.

Ta kontakt med oss om du har noen spørsmål enten her på facebook, på mail stavanger@akks.no eller telefon 94201914 mellom 10 og 18 i ukedager.

Important notice!

In order to do our part in slowing the spread of COVID-19, corona virus, we are stopping all course, rehearsal and concert-activity. The Norwegian Health Department has today strongly advised against any activities where people meet physically. As we are also not able to guarantee sterile environments in our rehearsal rooms we are shutting these down as well. We will re-evaluate over easter. If you have any questions please contact stavanger@akks.no, write to us here on Facebook, or call 94201914 between 10 and 18 during weekdays.