Som bandmedlem i AKKS har du mulighet til å søke støtte til ditt musikkprosjekt gjennom flere støtteordninger.