Som AKKS-medlem har du mulighet til å søke støtte til ditt musikkprosjekt gjennom flere støtteordninger.

AKKS-Stipendet

Vi i AKKS ønsker ikke at økonomi skal stå i veien for en god musikkundervisning for barn og unge.

Derfor kan du som er under 26 år og har begrenset økonomi få helt eller delvis redusert deltakeravgift på våre kurs og workshops ved å søke på AKKS-Stipendet.

For å benytte deg av dette tilbudet må du legge ved en begrunnelse i påmeldingsskjema til den aktiviteten du ønsker å delta på. Redegjør da kort om din/familiens økonomiske situasjon uten at du trenger å komme med personlige opplysninger.

Ta kontakt med din lokal AKKS-avdeling for mer informasjon.

Denne ordningen er støttet av BUFDIR.


Frifond

Frifond er en støtteordning til lokale kulturaktiviteter for musikkgrupper. Formålet er å øke barn og unges interesse for musikkaktiviteter.

Kan jeg søke Frifond-midler?

Ja, hvis bandet eller gruppen din består av 3 personer eller flere, og dere har et bandmedlemskap i AKKS.

Følgende krav må også oppfylles:

 • Minst 1/3 av medlemmene må være under 26 år..
 • Alle medlemmene må være bosatte i Norge.
 • Den som søker må ha en bankkonto i bandets navn, eller som er dedikert til bandet.
 • Du må levere en fullstendig årsrapport innen 31.12.2021.
 • Dere kan kun få Frifond-midler én gang i året. Det betyr at hvis dere har fått Frifond-støtte tidligere i år, eller fra en annen plass, kan du ikke søke igjen i inneværende år.

Hva kan jeg bruke midlene til?

Dere kan søke om midler som kan bidra til å utvikle og styrke deres bandvirksomhet. Maksimalt tilskudd er 25 000,- og utbetales innen 1-2 uker etter tildeling.

Du kan eksempelvis søke om støtte til:

 • Innspilling av musikk
 • Konserter og turnéer
 • Leie av studio
 • Innkjøp av utstyr

Hvordan søker jeg til Frifond?

For å søke er du nødt til å lese nøye gjennom retningslinjene og fylle ut et søknadsskjema. Fristene for å søke Frifond-støtte i 2021 er 1. mars og 4. september.

Se søknadsskjema til Frifond her.

Les AKKS sine retningslinjer for Frifond-midler.

I søknadsskjemaet skal du beskrive prosjektet, si noe om målsetning og plan for gjennomføring. I tillegg må du lage et budsjett for hvor mye det kommer til og koste å gjennomføre prosjektet.

Se et eksempel på prosjektbeskrivelse.

Se et eksempel på budsjett.

Etter at prosjektet er fullført må alle som har fått midler sende inn en sluttrapport til Frifond.

Sluttrapport for Frifond 2021

 

 


 

Voksenopplæring: Få penger for øving! 

Alle band som er medlem i AKKS kan søke støtte til bandøvelser, såkalt opplæring. Dette er penger som skal gå til opplærings- og studievirksomhet = deres organiserte bandøvelser.

Krav for å kunne motta VO-tilskudd:

 • Minimun fire deltakere (inkludert lærer/instruktør/musikalsk leder) med minimum 75% fremmøte.
 • Deltakerne skal være minimum 14 år eller fylle 14 år i løpet av inneværende kalenderår.
 • Minimum fire timers varighet.
 • Godkjent studieplan – valgt fra studieplankatalogen før oppstart. Se hele studieplankatalogen her.

I 2021 er tilskuddssatsen kr 105,- per time med lærer, og inntil kr 45,- per time uten lærer.

Les mer om VO-tilskuddsordningen.

Søk VO-midler her.


 

Andre tilskuddsmidler

Det finnes også mange andre midler du kan søke på gjennom andre portaler.

Ta kontakt med din lokale AKKS-avdeling for hjelp og info om hvilke ordninger du kan søke på.