Åpen møteplass for musikkinteressert ungdom i Stavanger og Trondheim!

Trenger du et sted å henge etter skolen? Vil du bli kjent med nye folk? Liker du gratis mat?

Bli med på SNAKKS!