Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med.

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er daglig leder om ikke oppgaver er delegert.
Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til
daglig leder i AKKS Norge Pia Korsnes, e-pst: akks@akks.no, t: 918 53 220

Er du barn bør du lese dette med en voksen for å forstå.

AKKS.no
AKKS Norge er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres i forbindelse med drift og vedlikehold av akks.no
Idium AS er akks.nos databehandler, og er vår hovedpartner for utvikling, drift og vedlikehold av nettsidene våre.
Bruk av informasjonskapsler/cookies
Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Dette gjør vi for å tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for våre besøkende.
Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren.

Medlemskap
Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, kjønn og e-postadresse. Disse opplysningene er grunnlag for å rapportere på antall medlemmer for å motta offentlig tilskudd til drift av organisasjonen. I tillegg trenger vi kontaktinformasjon på medlemmer for å kunne gi informasjon knyttet til medlemskapet og medlemsfordeler.

Medlemsregisteret vårt, Hypersys, lagrer navn, adresse, telefonnummer, e-post, kjønn og fødselsdato, i tillegg til valgfri informasjon som instrument, kursdeltakelse og navn på foresatte hvis medlemmet er under 18 år.
I tillegg registreres eventuelle verv i organisasjonen og tilknytting til band.I medlemsregisteret ligger også betalingshistorikk over kontingent og eventuelle andre betalinger.

Tilgang til medlemsregisteret er nivåstyrt. Administrasjonen og styrene i lokallagene har tilgang til å se sine egne medlemmer lokalt.
Et begrenset antall ansatte har tilgang til hele medlemsregisteret. De sentrale ansattes tilgang brukes i hovedsak for å bistå lokale ansatte og tillitsvalgte og holde oversikt over kontingentinnbetaling, samt til å hente ut overordnet statistikk.

Unicornis AS er ansvarlig for drift av medlemsregisteret vår og ansatte der vil ha tilgang til denne informasjonen for å kunne drifte dette og gi teknisk support.

Rett til innsyn

Som medlem i AKKS har du rett til innsyn i de opplysninger vi har registrert om deg. I medlemsregisteret kan hvert enkelt medlem selv endre på sine personopplysninger og innstillinger.
Utmeldte medlemmer anonymiseres etter fem år. Vi sletter informasjonen om personer som er aktivt utmeldt og ber om å bli slettet.

Påmelding kurs/arrangementer

På vår nettside, via medlemsregisteret og nyhetsbrev er det mulig å melde seg på kurs og arrangementer Her samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til behov for tilretteleggelse og kartlegging av ferdigheter innenfor kursets art. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere kurset/arrangementet. Personopplysninger og påmeldinger som ikke har gått via medlemsregisteret vil slettes etter endt arrangement.

Enkelte kurs avholdt av avdelingslagene blir rapport inn til Musikkens Studieforbund for å motta støttemidler. Les mer om oppbevaringen av data hos Musikkens Studieforbund her: https://www.musikkensstudieforbund.no/om-oss/personvern-i-musikkens-studieforbund.

Øvingslokaler

På vår nettside og nyhetsbrev er det mulig å booke øvingslokaler.
I tilknytning til dette samler vi inn informasjon som navn og kontaktopplysninger. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn for å administrere bookingen og lagres i vårt booking- og fakturasystem.

E-post

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Nyhetsbrev

Du kan melde deg på som mottaker av vårt nyhetsbrev uansett om du er medlem i organisasjonen eller ikke. For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev må du registrere din e-post adresse hos oss. Denne lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når den ikke lengre er i bruk.
Du kan når som helst oppdatere dine innstillinger og melde deg på eller av nyhetsbrevene fra AKKS.

Bilder

Vi oppbevarer og publiserer bilder av aktivitet og forsamlinger av aktuell og allmenn interesse (jfr. åndsverkloven §45c). Vi vil ikke publisere andre typer bilder av personer uten å først innhente samtykke fra disse personene.

Oppbevaring, lagring og utlevering av personopplysninger

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge AKKS har et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når AKKS ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

  1. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder,
  2. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,
  3. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller
  4. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

 

Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som AKKS har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

Revisjon av denne personvernerklæringen

Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom:

  1. Behandlingen av personopplysninger endres, eller
  2. Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.

 

Henvendelser

Du kan ta kontakt med daglig leder i AKKS Norge Pia Korsnes, som er vår behandlingsansvarlig dersom du vil ha mer informasjon om AKKS behandling av personopplysninger.

Kontaktinfo
Adresse: Øvre Slottsgate 3, 0154 Oslo t: 918 53 220
e-post: akks@akks.no