For et år vi har foran oss! AKKS feirer 40 år med arbeid for likestilling og kjønnsbalanse i musikklivet. Året feires med konserter og mimring. På årsmøtet starter vi feiringen med dere, pizza og valg av nytt styre. Bli med!

Dato: onsdag 30. mars
Sted: Sentralen, møterom 202 (2. etasje)

Program:

16:00-17:00: Pizza og registrering
17:00-19:00: Årsmøte
19:00 og utover – sosialt samvær

Påmelding:

For deltakelse må vi ha din påmelding i skjemaet nederst på årsmøte-siden slik at vi kan beregne riktig mengde mat. Gyldig medlemskap i 2022 kreves for å kunne stemme over saker.

Medlemskap:

Alle årets medlemmer i AKKS Oslo har stemme-, tale og forslagsrett.
Innmelding: https://akks.hypersys.no/forms/innmeldingsskjema/
Fornye medlemskapet: Var du medlem i fjor kan du enkelt sende SMS med kodeord AKKS BETAL 50 til 2030 for å fornye medlemskapet, og 50 kr blir da trukket fra ditt mobilabonnement (ikke kontantkort.)

Valgkomité:

Guro Furunes Pettersen – valgkomiteens leder
Eivind Breilid
Nosizwe Baqwa

Sakspapirer:

Vedtekter AKKS Oslo
Saksvedlegg 4.1 innkomne saker – Vedtektsendringer
AKKS Oslo strategi 2020-2022
Budsjett 2022
Årsregnskap 2021
Årsmelding AKKS Oslo 2021-endelig utgave
Valgkomiteens innstilling 2022 (endelig utgave)

Fristen for å sende inn saker til årsmøtet var 4. mars.

Dersom du har spørsmål håper vi å høre fra deg!

Med beste hilsen
AKKS Oslo

Dagsorden årsmøte i AKKS Oslo:

 1.   Konstituering
  1. Åpning av møtet
  2. Godkjenning av stemmeberettigede
  3. Godkjenning av innkalling og sakspapirer
  4. Valg av ordstyrer og referent
  5. Valg av to protokollunderskrivere
 2.   Årsmelding 2021
 3.   Årsregnskap 2021
 4.   Innkomne saker: endring i vedtekter
 5.   Strategi 2020-2022
 6.    Budsjett 2022
 7.    Valg av:
  1. Styreleder
  2. Nestleder, øvrige styremedlemmer og varamedlemmer

Styreleder og nestleder velges særskilt. Varamedlemmer velges i prioritert rekkefølge. Alle valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn et forslag, eller hvis noen forlanger det. Styret konstituerer seg selv.