Kjære medlemmer i 2019 og 2020. I anledning Koronakrisen flytter vi årsmøtet vårt over til digitalt møterom og korter ned sakslisten noe. Velkommen til digitalt årsmøte AKKS Oslo!

Tid/sted: tirsdag 31. mars kl 17:00. Videotelefoniløsningen som brukes er Zoom. Denne kan lastes ned gratis eller du kan benytte nettleseren din til å delta.

Påmelding i skjema nederst på siden og gyldig medlemskap i AKKS Oslo kreves for å delta. Gi beskjed dersom du har spørsmål om hvordan du deltar.

Program:

17:00 – 17:15 Brukerstøtte og registrering av stemmeberettigede

17:15 – 18:30 Årsmøte i AKKS Oslo 2020

Dagsorden til møtet følger nederst.

Medlemskap:

Alle årets medlemmer i AKKS Oslo har stemme-, tale og forslagsrett. Meld deg inn eller forny medlemskapet for 2020 på forhånd på nettsiden vår https://www.akks.no/bli-medlem/ eller ved å sende sms (se nettsiden for instruksjoner).

Årets valgkomité består av:
Martha Våge (komitéleder)
Guttorm Andreasen
Aesha Ulla

Dersom du har spørsmål håper vi å høre fra deg!

Med beste hilsen

AKKS Oslo ved
Chi Ton, styreleder
og
Aria Rødseth, daglig leder
oslo@akks.no


Sakspapirer:

Vedtekter AKKS Oslo

AKKS Oslo strategi 2020 – 2022 (oppdatert til sist redigert utgave av  26.03.20)

Akks Oslo – årsregnskap 2019

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i AKKS Oslo 2020

Årsmelding AKKS Oslo 2019

Vedlegg til innkomne saker – vedtektsendringer

Vedtekter AKKS Oslo m foreslåtte endringer

Kommer:
Revisors beretning

Dagsorden årsmøte i AKKS Oslo:

1.    Konstituering

a) Åpning av møtet

b) Godkjenning av stemmeberettigede

c) Godkjenning av digital innkalling og sakspapirer

d) Valg av ordstyrer og referent

e) Valg av to protokollunderskrivere

2.    Årsmelding

3.    Årsregnskap

4.    Innkomne saker

Vedtektsendringer

5.    Handlingsplan – strykes iht omsøkt vedtektsendring. Erstattes med: – Strategi 2020-2022

6.    Budsjett – delegeres til styret

7.    Valg av:

a) Styreleder

b) Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer