Nestleder

Hanne Rye Hanssen er utdannet musiker, og jobber ved siden av også som blant annet musikkjournalist og arrangør/produsent. Hun har vært aktiv i musikkmiljøet i Oslo i en årrekke og brenner for likestilling, kjønnsbalanse og inkludering i kulturlivet.