Onsdag den 15. desember trer det nye koronaregler i kraft i Norge. Tiltakene gjelder inntil videre i fire uker, men det kan ikke utelukkes at de vil vare lengre eller at det blir behov for ytterligere innstramninger. Kurs- og øvingslokalene holder åpent.

Hvem kan bruke kurs- og øvingslokalene til AKKS Oslo?

Barn og unge:
Barn og unge opp til og med 20 år kan øve i våre lokaler og delta på kurs. Vi forutsetter at alle overholder smittevernrutinene og holder en meter avstand til hverandre.

Voksne:
Øvingslokalene på AKKS Oslo er åpne. I pressemeldingen står det: «Vi anbefaler å utsette eller avlyse organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne som foregår innendørs, som håndballtreninger og korøvelser.» Både håndballtreninger og korøvelser innebærer en del flere mennesker enn band- og soloøvelser gjør. Det foreligger ikke et forbud mot å øve, og avgjørelsen om å øve eller ikke er opp til de øvende selv å ta. Vi forutsetter at alle overholder smittevernrutinene og holder en meter avstand til hverandre.

Smittevern i lokalene: 

Vi forholder oss til Norsk Musikkråd sin veileder for smittevern, og minner om at alle må holde 1 meter avstand til hverandre i lokalene. Alle som kommer inn i våre lokaler må være friske, vaske hender ved adkomst og holde en meters avstand til andre.

Norsk Musikkråds fem pilarer for å bremse smittespredning under musikkøvelser er:

 1. Syke personer skal ikke delta på musikkøvelser
 2. God hygiene
 3. Ingen fysisk nærkontakt mellom personer
 4. Vær forsiktig ved sambruk av instrumenter og utstyr
 5. Øvingslokalet må være egnet: God avstand, nok plass og god ventilasjon

Her er rutinene for kurs- og øving i lokalene våre:

 

ØVING:

Håndhygiene:

 • Vask hendene med en gang du kommer inn i lokalene.
 • Vask hendene i minst 20 sekunder, og bruk toalettet i den etasjen du øver i (2. Etasje for alle band som bruker preprod, 3. Etasje for øvrige band).
 • Det finnes håndsprit i alle rom, og ved inngangen til hver etasje som skal brukes mellom håndvask.

Smittevernansvarlig:

 • Hver gruppe som øver i lokalene skal utnevne en smittevernansvarlig som tar ansvar for at smittevernrutinene følges.

Før øving:

 • Smittevernansvarlig skal vaske hendene grundig, så gå inn i rommet det skal øves i før resten av gruppen (feks. mens resten av gruppen vasker hendene).
 • Smittevernansvarlig skal så bruke desinfiseringssprit på papirtørkle på alt fellesutstyret som skal brukes, før noen tar på dette.
 • NB: Ta kun på utstyret dere skal bruke, forsøk å unngå å ta på utstyret i resten av rommet. Det er ikke nødvendig å sprite utstyr dere ikke skal ta på.
 • Smittevernansvarlig dekker også mikrofonhoder som skal brukes med plastfilm, og tørker av plastfilm-boksen etter bruk.

Sjekkliste for desinfisering:

 • Dørhåndtak
 • Lysbryter
 • Mikser og knapper/fadere på mikseren
 • XLR-kabler (ta sprit på tørkepapir og dra langs kabelen)
 • Keyboard (tangenter og knapper)+stativ
 • Knapper på PA (sanganlegg), Mikrofonstativ
 • Trommesett (inkluderer all hardware, skruer på hele settet, cymbaler, trommepedal, trommestolen)
 • Stoler
 • Knapper og knotter på forsterkere

Etter øving:

 • Hvert medlem i bandet tørker av alt utstyret de selv har tatt på med sprit og tørkepapir, dvs. XLR-kabler, mikrofonstativ, knotter/knapper på amper, jack-kabler hvis disse er lånt, mikrofon, trommesett keyboard, stativ osv.
 • Alle medlemmer i bandet kaster sin egen plastfolie fra mikrofonen i søppelkassen på gangen, og tørker av mikrofonen sin med sprit og tørkepapir.
 • Smittevernansvarlig blir igjen til slutt og tørker igjen av fellesutstyret og utstyret den har vært ansvarlig for før den går:
  Mikser, PA (sanganlegg), lysbryter, dørhåndtak, vindusåpner.

KURS:

Håndhygiene:

 • Vask hendene med en gang du kommer inn i lokalene.
 • Vask hendene i minst 20 sekunder, og bruk toalettet i den etasjen du øver/har kurs i (2. Etasje for alle som bruker preprod, 3. Etasje for øvrige kursdeltakere).
 • Dersom du må hoste eller nyse, gjør det i armkroken.
 • Det finnes håndsprit på alle rom, og ved inngangen til alle etasjer, som kan brukes mellom håndvask.

Munnbind:

 • Så lenge regjeringen anbefaler bruk av munnbind på offentlige steder, hver gang det kan være vanskelig å holde avstand til de rundt deg, gjelder dette også på AKKS.
 • Bruk munnbind når du er i bevegelse inne i lokalene ettersom gangen på AKKS er smal, og det er vanskelig å holde  avstand når du passerer andre.
 • Når du sitter/står på din faste plass på kurs, minst 1 meter unna andre, kan du ta av munnbindet.
 • Instruktørene våre bruker munnbind når de er i bevegelse, og andre tider der det kan være vanskelig å holde 1 meters avstand, men kan ta av seg munnbindet når de sitter eller står minst 1 meter fra deltakere.