60 % vikariat som kursansvarlig i 2 mnd

AKKS Oslo søker vikar for vår Kursansvarlig med oppstart omgående. Vikariat i 60 % stilling med varighet i to måneder fra oppstartsdato.

Arbeidsoppgaver:

  • Rapportering på prosjekt- og kurstilskudd.
  • Kommunikasjon med kursdeltakere og instruktører.
  • Bistå i avviklingen av to kveldsarrangement: generalprøve 8. desember og AKKS-konserten 9. desember.
  • Oppdatering av kurs på nettsidene samt promotering av kurs i våre SoMe-kanaler.
  • Avstemming av medlemslister.
  • Annet forefallende kontorarbeid.

Ønskede kvalifikasjoner:
Administrativ erfaring og erfaring med rapportering på prosjekttilskudd er en forutsetning. Det er en fordel om du også har erfaring med rapportering på kurstilskudd (voksenopplæringsmidler). Du bør ha god skriftlig fremstillingsevne, være selvdreven, ansvarlig, ha god gjennomføringsevne og et ønske om å jobbe for bedre kjønnsbalanse i musikklivet. Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

  • Kontorplass på Sentralen midt i Oslo.
  • Hyggelige og engasjerte kollegaer.
  • Lønn etter Handel og Kontors landsoverenskomst med Virke.

AKKS ønsker å bidra til et inkluderende og mangfoldig musikkliv. Derfor oppfordrer vi kvinner eller transpersoner og personer fra minoritetsgrupper til å søke. Søknad med CV og referanser sendes til daglig leder på oslo@akks.no.

Ta kontakt med daglig leder Aria Rødseth på e-post oslo@akks.no eller telefon 91 91 42 22 om du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om stillingen.

Søknadsfrist omgående. Mål om tiltredelse mandag 6. desember. Varighet to måneder fra tiltredelsesdato.

Om oss:
AKKS Oslo er en ideell musikkorganisasjon som siden 1982 har jobbet for å rekruttere, motivere og synliggjøre jenter og kvinner i musikklivet. Vår kjernevirksomhet er kursvirksomhet. Vi driver også øvingslokaler og arrangerer konserter.