Her er de nye plantegningene

Vi går fra fire til åtte kurs- og øvingsrom og fra preprod til egen scene! Her er 3D modellene som viser hvordan vi har tenkt oss at de nye kurs- og øvingslokalene i 3. etasje skal bli.

Alle rommene flyttes fra vinduene der taket er lavt og inn mot bakveggen der taket er høyt. Da får vi bedre romvolum og lydforholdene blir betraktelig bedre. Lokalene vil ha nøktern, men profesjonell standard, jfr. Øvingshotellet, og vi vil bygge etter norsk standard for musikkøvingsrom og mindre saler (NS 8178). Flere av rommene vil også fungere som prosjektstudio og får vokalboks. Som prosjektleder for ombyggingen har vi fått med oss selveste Bjørn Boge (prosjektleder Øvingshotellet, Stovner Rockefabrikk, Musikkbingeprosjektet m.m.).

3D modell av 3. etasje sett fra bakveggen.
3D modell av 3. etasje sett fra forsiden og kursrommet.
3D modell av 3. etasje sett fra forsiden og kursrommet.
3D modell av 3. etasje sett fra forsiden og trappeoppgangen.
Gangen i 3. etasje sett fra kursrommet.
3D modell 3. et: små øvingsrom / prosjektstudio med delt vokalboks i 3. etasje
3D modell av 3. etasje: to små øvingsrom / to prosjektstudio sett ovenfra, samt nødutgang trapp ned til 2. et nederst i bildet. Her ser vi vokalboksen som kan brukes sammen med ett eller begge rommene. Begge rom inkludert vokalboks kan for eksempel brukes til innspilling og musikkproduksjon.
Her ser vi 3D-modell av det som i dag er preprod i 2. etasje. Her kommer en resepsjon, to øvingsrom og en vokalboks. Vindu mellom rommene.
3D-modell av 2. etasje sett fra trappeoppgangen, samt gang innover mot ny preprod / scene.