Få penger til bandøving deres!

Som medlemsband i AKKS kan dere få penger for øvingene deres som kalles kurstilskudd. Dette er penger som går til opplærings- og studievirksomhet som også gjelder deres organiserte bandøvinger. For band som øver mye kan dere få støtte på mange tusen kroner i året!

Eksempelvis hvis du og bandet ditt øver 3 timer i uken i et helt år:
3 timer x 52 uker x 45 kr = 7020 kr for å øve!

Søknadsprosessen og rapporteringen er digital. Ordningen forvaltes av Musikkens Studieforbund (MSF) og administreres av fylkesmusikkrådet der en bor. Støtten utbetales etter man har rapportert for øving på slutten av semesteret.

Søknadskriterier

    • Bandet må være medlem i AKKS. Bli medlem her!
    • Bandet må ha minimum 3 medlemmer, alle disse må være fylt 14 år i løpet av kalenderåret
    • Kontaktperson for bandet må være over 18 år
    • Opplæringen må følge en Studieplan.

Søknadsprosess

Dere må først få opprettet en bruker på KursAdmin, som er nettsiden dere benytter for å søke og rapportere for øvinger (kurs). For å få en bruker, sender dere inn en henvendelse via dette skjemaet. På denne siden finner dere veileder for hvordan opprette søknad. Om dere står fast, ta kontakt med AKKS eller deres fylkesmusikkråd for å få hjelp.

Søknadsfrist

Dere må søke støtte før dere har deres første øving for semesteret. Det vil si at dersom årets første øving er f.eks. 1. februar, må dere har opprettet en søknad inne på KursAdmin innen 1. februar. Vårsemesteret går fra januar-juni og høstsemesteret fra august-desember.

Rapporteringsfrist

Rapporteringsfrist er senest 30. juni for vårsemesteret og 31. desember for høstsemesteret, hvor dere fører inn info på alle i bandet som har vært med på øving og fører oppmøte for øvingene. Dere må også legge inn en oversikt over låtene dere har spilt.
Støtten utbetales på slutten av semesteret, etter man har rapportert for øvingene.