Få penger for bandøvingene deres!

Som medlemsband i AKKS kan dere få penger for øvingene deres som kalles kurstilskudd. Dette er penger som går til opplærings- og studievirksomhet som også gjelder deres organiserte bandøvinger. For band som øver mye kan dere få støtte på mange tusen kroner i året!

Eksempelvis hvis du og bandet ditt øver 3 timer i uken i et helt år:
3 timer x 52 uker x 45 kr = 7020 kr for å øve!

Søknadsprosessen og rapporteringen er digital. Ordningen forvaltes av Musikkens Studieforbund (MSF) og administreres av fylkesmusikkrådet der en bor. Støtten utbetales etter man har rapportert for øving på slutten av semesteret.

Søknadskriterier

  • Bandet må være medlem i AKKS: registrer bandet ditt her
  • Bandet må ha minimum 3 medlemmer, alle disse må være fylt 14 år i løpet av kalenderåret
  • Kontaktpersonen for bandet må være over 18 år

Søknadsprosess

Dere må først registrere en bruker på Studieforbundets tilskuddportal.

Når du har opprettet en bruker kan du gå til veileder for hvordan opprette søknad.

Om dere står fast – ta kontakt med din nærmeste AKKS-avdeling

Søknadsfrist

Dere må søke støtte før dere har deres første øving for semesteret. Det vil si at dersom årets første øving er 1. februar, må dere har opprettet en søknad inne på Studieforbundets tilskuddsordning innen 1. februar.

Vårsemesteret går fra januar til juni og høstsemesteret fra august til desember.

Rapporteringsfrist

Rapporteringsfrist er senest 30. juni for vårsemesteret og 31. desember for høstsemesteret, hvor dere fører inn info på alle i bandet som har vært med på øving og fører oppmøte for øvingene.

Dere må også legge inn en oversikt over låtene dere har spilt.
Støtten utbetales på slutten av semesteret, etter man har rapportert for øvingene.