Få penger til bandøving!

Alle band som er medlem i AKKS kan søke om støtte til bandøvelser, såkalt opplæringsmidler hos Musikkens Studieforbund.

Krav for å motta midler:

  • Minimun fire deltakere (inkludert lærer/instruktør/musikalsk leder) med minimum 75% fremmøte.
  • Deltakerne skal være minimum 14 år eller fylle 14 år i løpet av inneværende kalenderår.
  • Minimum fire timers varighet på bandøvelsene.
  • Godkjent studieplan – valgt fra studieplankatalogen før oppstart.

Hvor mye kan du få?

I 2021 er tilskuddssatsen kr 105,- per time med lærer, og inntil kr 45,- per time uten lærer. Øver bandet ditt ofte er det snakk om flere tusen kroner i halvåret.

Søk opplæringsmidler her.