UTSATT Landsmøte 2020

Landsmøtet for 2020 ble vedtatt utsatt på ubestemt tid av Landsstyret mandag 30. april 2020. Fortløpende oppdatering kommer på denne siden.

Landsmøtet avholdes den 9. mai, klokken 10 – 16 på Scandic Solsiden, Beddingen 1, 7042 Trondheim. Det er her delegater vil bo og LS -styreseminar og -møte blir avholdt fredag 8. mai klokken 11 – 19.

Vi vil med dette innkalle til AKKS Norges Landsmøte 2020. Landsmøtet er AKKS sitt høyeste organ og holdes hvert annet år. Møtet er ble innkalt til på epost 3 måneder før det skal avholdes, slik vedtektene krever.L

Stemmeberettigelse:
Alle AKKS Norges lokallag har stemmerett på Landsmøtet.
Antall stemmer per lokallag beregnes på et snitt av de to siste års medlemstall etter følgende modell:
3 – 20 medlemmer = 1 stemme
21 – 200 medlemmer = 4 stemmer
201 – 400 medlemmer  = 6 stemmer
401 – 700 medlemmer = 8 stemmer
Over 700 medlemmer  = 10 stemmer

AKKS Norges lokallag kan stille med inntil like mange delegater som lokallagene har stemmer. Lokallagene velger selv delegater samt fordeling av stemmer blant sine delegater.

Saker til behandling:
Saker og vedtektsendringer som ønskes behandlet på Landsmøtet må være Landsstyret i hende skriftlig senest to måneder før Landsmøtet, altså 9.mars.
Sakspapirer skal gjøres tilgjengelige for AKKS Norges lokallag senest fire uker før Landsmøtet finner sted, på grunn av påsken vil disse legges ut når ny dato for Landsmøtet er satt, på www.akks.no

Dagorden for landsmøtet:

.        Konstituering
.        Årsmelding for den foregående landsmøteperioden
.        Presentasjon av AKKS Norges avdelingslag
.        Årsregnskap for den foregående landsmøteperioden.
.        Innkomne saker
.        Strategi for kommende landsmøteperiode
.        Budsjett for kommende landsmøteperiode
.        Valg av sentralstyremedlemmer; 
styreleder, nestleder og      sentralstyremedlemmer

Valgkomite:
Dersom noen har forslag til sentralstyrekandidater eller trenger å kontakte valgkomiteen, skriv en epost til akks@akks.no

Fagdag
For AKKS avdelingslag vil det arrangeres fagdag søndag 10.mai.
Program for hele helgen vil bli sendt ut senere, men vi håper avdelingslagene har anledning til å stille på dette.

AKKS Norge dekker derfor kost/losji for lørdag – søndag for det samme antall delegater som avdelingslaget har stemmer.
Dersom avdelingslaget ønsker sende flere delegater må dette bekostes selv og informeres om innen påmeldingsfristen 15. mars.

Reise for delegatene bekostes av avdelingslagene, reise for LS representant bekostes inntil kr 1500,- av AKKS Norge da det holdes LS møte fredag 8. mai.

Har du spørsmål angående landsmøtet, ta kontakt med daglig leder på akks@akks.no

Vi håper å se deg der og gleder oss til å samle hele #akksfamilien
Hilsen arbeidsgruppa Emely og Pia