Landsmøte 2020  lørdag 5. september kl 10:00.

Landsmøtet for 2020 er vedtatt oppsatt på nett lørdag 5. september kl 10:00. 2. gangs innkalling med saksliste og sakspapirer.

Innkalling og Saksliste Landsmøte 2020

Sted: Zoom

Dato: 5. september klokken 10 – 13

Vi vil med dette 2. gangs innkalle til AKKS Norges Landsmøte 2020.

Landsmøtet er AKKS sitt høyeste organ og holdes hvert annet år. Opprinnelig ble det innkalt til Landsmøte første gang i februar, da Landsmøtet skulle avholdes 9. mai, Landsmøtet er dermed innkalt 3 måneder før det skal avholdes, slik vedtektene krever.
På grunn av Covid-19 og pålagte smittevernregler vedtok Landsstyret å utsette Landsmøtet til 5. september kl 10:00, Landsmøtet avholdes på nett, lenke til møte sendes etter registrert påmelding.

Hvert lag sender samlet påmelding for hele laget.
Påmelding er bindende og frist er 24. august.

Påmelding for Avdelingslag
Påmelding for Bandlag

Stemmeberettigelse:
Alle AKKS Norges lokallag har stemmerett på Landsmøtet.
Antall stemmer per lokallag beregnes på et snitt av de to siste års medlemstall etter følgende modell:
3 – 20 medlemmer = 1 stemme
21 – 200 medlemmer = 4 stemmer
201 – 400 medlemmer  = 6 stemmer
401 – 700 medlemmer = 8 stemmer
Over 700 medlemmer  = 10 stemmer

AKKS Norges lokallag kan stille med inntil like mange delegater som lokallagene har stemmer. Lokallagene velger selv delegater samt fordeling av stemmer blant sine delegater.

Fullmakt
Skal du stemme på vegne av ditt avdelingslag? Husk at du må ha fullmakt fra styreleder.

Ferdig utfylt fullmakt sendes til akks@akks.no innen 24. august 2020.

Saker til behandling:
Saker og vedtektsendringer som ønskes behandlet på Landsmøtet måtte være Landsstyret i hende skriftlig senest to måneder før Landsmøtet, altså 9.mars 2020.
Som vedtektene sier er sakspapirene nå gjort tilgjengelig senest fire uker før Landsmøtet finner sted for AKKS Norges lokallag via  www.akks.no.

Landsstyret har vedtatt å utsette behandling av ny handling- og strategiplan i dette landsmøtet, da det pga Koronasituasjonen ikke har vært mulighet til å få denne på plass, det innkalles til et ekstraordinært landsmøte innen utgangen av 2020.

Fullstendig saksliste med landsstyrets innstilling til sakene

Dagsorden for landsmøtet med vedlegg:

Valg av sentralstyremedlemmer; styreleder, nestleder og sentralstyremedlemmer

Valgkomiteen har bestått av:

Ane Kiran                  Limita Lunde                         Linn Frøkedal

Valgkomiteen innstiller på at sittende styre gjenvelges for en periode på 2 år.

Innstilling til styreleder og styremedlemmer i AKKS Norge 2020:

Monica Ifejilika – ​styreleder ​(2 år)
Camilla Slaattun Brauer – ​sentralstyremedlem (​ 2 år)
Claus Fibiger – ​sentralstyremedlem ​(2 år)
Ingunn Sand – ​vara (​ 2 år)

Har du spørsmål angående landsmøtet, ta kontakt med daglig leder på akks@akks.no

Fullstendig saksliste med landsstyrets innstilling til sakene

 

Vennlig hilsen

Pia Korsnes, daglig leder
på vegne av
AKKS Norges Landsstyre