AKKS Kristiansand er en idealistisk musikkorganisasjon som tilbyr kurs innen rytmisk og elektronisk musikk fra grunnivå, leier ut øvingslokaler på Samsen Kulturhus, og arrangerer konserter for unge. Våre lærere er er dyktige, unge musikere med pedagogikk-utdanning, og vil sørge for en god undervisning som passer for alle.

AKKS Kristiansand er en av fem AKKS-avdelinger i Norge, og har som formål å arbeide for likestilling og mangfold i alle ledd av musikkbransjen.
Kjernevirksomheten vår er opplæring, rekruttering og utvikling av unge musikere og arrangører.

Kontakt oss
Gunn-Hilde Erstad Haugen – Daglig leder
kristiansand@akks.no
Amalie Eldnes – Kursansvarlig
kurs@kristiansand.akks.no
Cristoffer Paulshus – Øvingsrom-ansvarlig
kontoret@kristiansand.akks.no