AKKS Kristiansand er en idealistisk musikkorganisasjon som tilbyr kurs innen rytmisk og elektronisk musikk fra grunnivå,
leier ut øvingslokaler på Samsen Kulturhus, og arrangerer konserter for unge.

AKKS Kristiansand er en av fem AKKS-avdelinger i Norge, og har som formål å arbeide for likestilling og mangfold i alle ledd av musikkbransjen.
Kjernevirksomheten vår er opplæring, rekruttering og utvikling av unge musikere og arrangører.