Årsmøte AKKS Kristiansand

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til årsmøte i AKKS Kristiansand.

Tid/sted
Tirsdag 2. april kl 16:30 – 18:00 på Samsen kulturhus.

Alle årets medlemmer i AKKS Kristiansand har stemme, tale- og forslagsrett.
I henhold til våre vedtekter må saker som medlemmene ønsker behandlet meldes inn
senest fire uker før møtet, altså senest 5. mars. Disse sendes til kristiansand@akks.no

Sakspapirer til årsmøtet vil være tilgjengelige fra 19. mars. Ta kontakt med oss på kristiansand@akks.no for å få sakspapirer tilsendt.

Dagsorden årsmøte AKKS Kristiansand:
1. Konstituering
• a) Åpning av møtet
• b) Godkjenning av stemmeberettigede.
• c) Godkjenning av innkalling og sakspapirer.
• d) Valg av ordstyrer og referent.
• e) Valg av to protokollunderskrivere.
2. Behandle årsmelding for 2023
3. Behandle årsregnskap for 2023
4. Behandle innkomne saker
5. Orientering om handlingsplan for 2024/2025
6. Orientering om budsjett for 2024
7. Valg av styremedlemmer og styreleder
Enkel servering.

Gi beskjed om du kommer på mail: kristiansand@akks.no

Hilsen oss i AKKS Kristiansand