Musikkundervisning for alle!

Vi i AKKS Kristiansand ønsker ikke at økonomi skal stå i veien for en god musikkundervisning for barn og unge. Derfor kan du som er under 26 år og har begrenset økonomi få helt eller delvis redusert deltakeravgift på våre kurs og workshops ved å søke på AKKS-Stipendet.

For å benytte deg av dette tilbudet må du legge ved en begrunnelse i påmeldingsskjema til den aktiviteten du ønsker å delta på. Redegjør da kort om din/familiens økonomiske situasjon uten at du trenger å komme med personlige opplysninger.

Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål: kristiansand@akks.no

Denne ordningen er støttet av BUFDIR.