Musikkundervisning for alle!

Vi i AKKS Kristiansand ønsker ikke at økonomi skal stå i veien for god musikkundervisning for barn og unge. Derfor kan du som er under 26 år og har begrenset økonomi få helt eller delvis redusert deltakeravgift på våre kurs og workshops ved å søke AKKS-Stipend.

For å benytte deg av tilbudet om AKKS-stipend velger du dette i påmeldingsskjemaet til den aktiviteten du ønsker å delta på. Gi en kort begrunnelse for hvorfor du søker stipend, og redegjør om din/familiens økonomiske situasjon uten at du trenger å komme med personlige opplysninger.

Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål: kristiansand@akks.no

Denne ordningen er støttet av BUFDIR.