AKKS-konserten

AKKS Kristiansand arrangerer AKKS-konserten som en avslutning for hvert kurs-semester.

 
På AKKS-konserten blir deltakere fra ulike AKKS-kurs invitert til å opptre på en scene.

Her får nye musikerspirer vist seg fram, og for mange er dette deres første sceneopptreden.