AKKS Årsmøte 2020

Innkalling:
Velkommen til årsmøte i AKKS Kristiansand.
Tid/sted
Vi gjennomfører årsmøtet med forenklet saksliste Onsdag 25. Mars kl 17:00.
Du finner møtet ved å trykke HER
Medlemskap:
Alle årets medlemmer i AKKS Kristiansand har stemme, tale- og forslagsrett.

Frist for inkomne saker: 26. februar.
Sakspapirer blir lagt ut på https://akks.no/kristiansand senest to uker før årsmøtet.

Dagsorden årsmøte AKKS Kristiansand:

1. Konstituering

 • a) Åpning av møtet
 • b) Godkjenning av stemmeberettigede.
 • c) Godkjenning av innkalling og sakspapirer.
 • d) Valg av ordstyrer og referent.
 • e) Valg av to protokollunderskrivere.
 1. Behandle årsmelding for 2019
  3. Behandle årsregnskap for 2019
  4. Behandle innkomne saker
  5. Orientering om handlingsplan for 2020
  6. Orientering om budsjett for 2020
  7. Valg av styremedlemmer.1_Innkalling_med_saksliste_Årsmøte_2020
  2_Årsmelding2019_AKKS_KRS
  3_Årsregnskap_AKKS_KRS_2020
  4_HANDLINGSPLAN_FOR_AKKS_KRISTIANSAND_2020
  5_BUDJSETT_2020_AKKS_KRS
  6_Innstilling_fra_valgkomite

Enkel servering.
Gi beskjed om du kommer på mail: kristiansand@akks.no

Velkommen!