Innkalling til Ekstraordinært Landsmøte

Ekstraordinært Landsmøte 2021 er vedtatt oppsatt på nett lørdag 25. september kl 10:00.

Vi vil med dette innkalle til ekstraordinært Landsmøte for AKKS Norge.
Landsmøtet er AKKS sitt høyeste organ og holdes hvert annet år, sist ordinære Landsmøte ble avholdt på nett 5. september 2020. Ekstraordinært Landsmøte er innkalt 3 måneder før det skal avholdes, slik vedtektene krever for et ordinært Landsmøte.

Sted: zoom (lenke sendes ut til påmeldte)
Dato: lørdag 25. september 2021 klokken 10 – 12

Stemmeberettigelse:
Alle AKKS Norges lokallag har stemmerett på Landsmøtet.
Antall stemmer per lokallag beregnes på et snitt av de to siste års medlemstall etter følgende modell:
3 – 20 medlemmer = 1 stemme
21 – 200 medlemmer = 4 stemmer
201 – 400 medlemmer  = 6 stemmer
401 – 700 medlemmer = 8 stemmer
Over 700 medlemmer  = 10 stemmer

AKKS Norges lokallag kan stille med inntil like mange delegater som lokallagene har stemmer. Lokallagene velger selv delegater samt fordeling av stemmer blant sine delegater.

Påmelding
Hvert lokallag sender samlet påmelding for hele lokallaget.
Påmelding er bindende og frist er 1. september.

Påmelding for Avdelingslag
Gjøres på eget skjema her.

Påmelding for Bandlag
Send mail til akks@akks.no
med følgende informasjon:
Ditt navn
Bandets navn
Epostadresse
Telefon

Fullmakt
Skal du stemme på vegne av ditt avdelingslag? Husk at du må ha fullmakt fra styreleder.

Ferdig utfylt fullmakt sendes til akks@akks.no innen 1. september 2021.

Saker til behandling:
Sakspapirer gjøres tilgjengelige for AKKS Norges lokallag senest fire uker før det ekstraordinære Landsmøtet finner sted, disse legges ut tirsdag 25. august 2021 på denne siden.

Vedtektsendringer kan kun behandles på ordinært Landsmøte.

Dagorden for landsmøtet:

  • Konstituering
  • Strategiplan for kommende landsmøteperiode
  • Handlingsplan for kommende landsmøteperiode
  • Valg av sentralstyremedlemmer; 
styreleder, nestleder og varamedlem

Valgkomité

Dersom noen har forslag til sentralstyrekandidater eller trenger å kontakte valgkomiteen, skriv en epost til akks@akks.no

Har du spørsmål angående ekstraordinært landsmøte, ta kontakt med daglig leder på akks@akks.no