Her finner du nyttig informasjon og viktige frister.

Alle band som fikk midler høsten 2023 må levere årsrapport for 2023 innen 1. februar 2024. Årsrapporten sendes ut digitalt.

I tillegg må dere levere en sluttrapport for midlene dere har fått, der dere sender med kvitteringer for bruk av midlene.

Frifond Sluttrapport 2023 finner du her. Den skal sendes til kontoret@akks.no innen 1. februar 2024.

Trenger dere utsettelse? Send mail til kontoret@akks.no

NB! Alle midler må tilbakebetales om vi ikke mottar rapportene innen fristene.