Har du et band, eller musikkprosjekt der 1/3 av medlemmene er under 26 år kan dere søke om AKKS sine Frifond-midler, og få opp til 25 000 kroner til et prosjekt dere brenner for!

 

 

 

 

 

 

Foto: Vanessa Storm

Frifond er en støtteordning til lokale kulturaktiviteter for musikkgrupper der minst 1/3 av medlemmene er under 26 år.
Alle bandets medlemmer må være bosatt i Norge.

Formålet er å øke barn og unges interesse for musikkaktiviteter.

Søk Frifond her!   Søknadsfrist 1. mars 2021.

Dere kan søke om midler til eksempelvis utstyr, konserter og annet som kan bidra til å utvikle og styrke deres bandvirksomhet.
Maksimalt tilskudd er 25 000 og utbetales normalt innen 1-2 uker etter tildeling.

Det er et krav at søker har bankkonto i bandets eller kontaktpersonens navn og bandet ditt må levere fullstendig årsrapport innen 31.12.2021
Dere kan ikke motta frifond-midler fra flere steder det samme året.

Les nøye gjennom retningslinjene og fyll ut søknadsskjema.

Eksempler på prosjektbeskrivelse og budsjett: 

Prosjektbeskrivelse til frifondsøknad Eksempel

Budsjett_Eksempel_Frifond


Er dere ennå ikke medlemmer i AKKS eller må fornye medlemskapet for 2021, er det kjempeenkelt å gjøre noe med!

Her kan du lese mer om medlemskap i AKKS og melde deg inn.

Her finner du skjema for Årsrapport 2021.

Her finner du mer om Bandmedlemskap og bandinnmelding.

Her finner du sluttrapport for Frifond 2020

Her finner du sluttrapport for Frifond 2021

Få støtte til bandøvelsene deres!

Alle band som er medlem i AKKS kan søke støtte til bandøvelser, såkalt VO-midler (Voksenopplæringsmidler). Dette er penger som skal gå til opplærings- og studievirksomhet = deres organiserte bandøvelser.

Ta kontakt med oss eller ditt lokale fylkesmusikkråd  for informasjon og veiledning.

 

Tildelinger i 2020:
Vi hadde veldig mange søkere i år og utvidet derfor søknadspotten vår med 10 000 for å kunne gi støtte til flere søkere.
I år får hele 19 band støtte fra AKKS Frifond band!
(Klikk på navnet så kan du lese mer om bandet)

The Stokes                  Facebook
Procrastinator
Lüdo
UDF
Snillan Du
Estress
Veps
MWOAH! The Band
Poor Bambi
SASUAS
Daniela Reyes
Freya&Helena
Slave Force One        Soundcloud
ANFIEE                      TwitchTV                 Instagram                    Twitter
Plinko
Cauliflower
UT
Vero Noah
Søvvhøvv