SØK FRIFOND NÅ! Frist 10. oktober 2019

Frifond


Frifond er en støtteordning til lokale kulturaktiviteter for musikkgrupper der minst 1/3 av medlemmene er under 26 år.

Formålet er å øke barn og unges interesse for musikkaktiviteter.
Søk Frifond her!

Her finner du skjema for Årsrapport 2018 og 2019

Få støtte til bandøvelsene deres!

Alle band som er medlem i AKKS kan søke støtte til bandøvelser, såkalt VO-midler (Voksenopplæringsmidler). Dette er penger som skal gå til opplærings- og studievirksomhet = deres organiserte bandøvelser.

Ta kontakt med oss eller ditt lokale fylkesmusikkråd  for informasjon og veiledning.