SØK FRIFOND NÅ! Frist 10. oktober 2020. Søknadsskjema åpner i slutten av august 2020.

Frifond


Frifond er en støtteordning til lokale kulturaktiviteter for musikkgrupper der minst 1/3 av medlemmene er under 26 år.

Formålet er å øke barn og unges interesse for musikkaktiviteter.
Søk Frifond her! Søknadsskjema åpner i slutten av august 2020.

Her finner du skjema for Årsrapport 2019 og 2020.

Her finner du mer om Bandmedlemskap og bandinnmelding.

Få støtte til bandøvelsene deres!

Alle band som er medlem i AKKS kan søke støtte til bandøvelser, såkalt VO-midler (Voksenopplæringsmidler). Dette er penger som skal gå til opplærings- og studievirksomhet = deres organiserte bandøvelser.

Ta kontakt med oss eller ditt lokale fylkesmusikkråd  for informasjon og veiledning.