Søk penger til et musikkprosjekt, utstyr eller innspilling!

AKKS Frifondmidler er en støtteordning til lokale kulturaktiviteter for musikkgrupper der minst 1/3 av deltakerne er under 26 år. Formålet er å øke barn og unges interesse for musikkaktiviteter.

Fristen for å søke AKKS Frifondmidler er 1. oktober 2022.

Hvem kan søke AKKS Frifondmidler?

Alle band eller musikkgrupper med minimum tre medlemmer og bandmedlemskap i AKKS kan søke Frifondmidler dersom:

 • Minst 1/3 av medlemmene er under 26 år
 • Alle medlemmene må være bosatte i Norge
 • Den som søker har en bankkonto i bandets/musikkgruppens navn, eller som er dedikert til bandet/musikkgruppen

NB! Dersom du har søkt eller mottatt Frifondmidler fra andre organisasjoner (feks Bandorg) kan du ikke søke AKKS Frifondmidler samme år.

Er du ikke medlem?

For å melde inn et band eller musikkgruppe i AKKS kan du bruke dette innmeldingsskjemaet.

Alle registrerte medlemmer må betale en medlemskontingent på 50kr for at bandmedlemskapet skal bli gyldig.

Medlemskontingent for 2022 må være betalt innen 1. oktober 2022 for at søknaden skal vurderes.

Les mer om vårt bandmedlemskap her.

Hva kan dere søke midler til?

Dere kan søke om midler til å utvikle og styrke deres musikkarriere.

Her kan dere for eksempel søke midler til:

 • Innspilling av musikk
 • Konserter og turnéer
 • Leie av studio
 • Innkjøp av utstyr og instrumenter
 • Innspilling av musikkvideo

Maks søknadssum er 25.000,-

Ikke i et band?

Dersom du er soloartist, DJ, låtskriver eller produsent kan du føre opp innleide musikere, samarbeidspartnere eller lignende som del av din musikkgruppe.

Det er likevel viktig å bemerke seg at alle som føres opp må betale medlemskap i AKKS på 50,- per person.

Ta kontakt med din nærmeste AKKS-avdeling dersom du har spørsmål.

Hvordan søker jeg?

For å søke på AKKS Frifondmidler bør du følge denne oppskriften:

 1. Fyll ut innmeldingsskjema for bandmedlemskap i AKKS og betal medlemskontingenten (hopp over dersom dere allerede er medlemmer).
 2. Les nøye gjennom AKKS sine retningslinjer.
 3. Fyll ut Søknadsskjema til AKKS Frifond.

I søknadsskjemaet skal du beskrive hva du søker penger til, si noe om målsetning og vise til en plan for gjennomføring av prosjektet.

I tillegg må du lage et budsjett for hvor mye det vil koste og gjennomføre prosjektet.

Se et eksempel på prosjektbeskrivelse.

Se et eksempel på budsjett.

Trenger du hjelp med søknaden?

Ta kontakt med din nærmeste AKKS-avdeling. Vi tilbyr søknadskafeer og assistanse via mail med skriving og innsending av Frifondssøknader.

Finn din nærmeste AKKS-avdeling her.

Krav til søker

Det er et krav at søker har bankkonto i bandets eller bandleders navn.

Tildelte midler må brukes opp innen 1. oktober 2023. Ubrukte midler må tilbakebetales.

I tillegg må bandet ditt levere to rapporter: Årsrapport for band innen 1. februar 2023 og Frifond sluttrapport innen 1. oktober 2023.

Frifond Sluttrapport for 2022 finner du her.

Årsrapport for band sendes ut digitalt.