SØK FRIFOND NÅ! Frist 10. oktober 2020. Er bandet ditt medlem i AKKS kan dere søke Frifond-midler fra AKKS.

Foto: Saona. P

Frifond

Frifond er en støtteordning til lokale kulturaktiviteter for musikkgrupper der minst 1/3 av medlemmene er under 26 år.
Alle bandets medlemmer må være bosatt i Norge.

Formålet er å øke barn og unges interesse for musikkaktiviteter.

Søk Frifond her!

Dere kan søke om midler til eksempelvis utstyr, konserter og annet som kan bidra til å utvikle og styrke deres bandvirksomhet.
Maksimalt tilskudd er 25 000 og utbetales normalt innen 1-2 uker etter tildeling.

Det er et krav at søker har bankkonto i bandets eller kontaktpersonens navn og bandet ditt må levere fullstendig årsrapport innen 10.01.2021
Dere kan ikke motta frifond-midler fra flere steder det samme året.

Les nøye gjennom retningslinjene og fyll ut søknadsskjema.
Søknadsfrist 10.oktober 2020

Er dere ennå ikke medlemmer i AKKS eller må fornye medlemskapet for 2020, er det kjempeenkelt å gjøre noe med!

Her kan du lese mer om medlemskap i AKKS og melde deg inn.

Her finner du skjema for Årsrapport 2019 og 2020.

Her finner du mer om Bandmedlemskap og bandinnmelding.

Her finner du sluttrapport for Frifond

Få støtte til bandøvelsene deres!

Alle band som er medlem i AKKS kan søke støtte til bandøvelser, såkalt VO-midler (Voksenopplæringsmidler). Dette er penger som skal gå til opplærings- og studievirksomhet = deres organiserte bandøvelser.

Ta kontakt med oss eller ditt lokale fylkesmusikkråd  for informasjon og veiledning.