Ung Arrangør er et kompetanseprogram for arrangørspirer i alderen 15-25 år.

Ung Arrangør

Ung Arrangør er et prosjekt for ungdom 15-25 år, som skal gi unge som er interesserte i konsertproduksjon en mulighet til å lære å arrangere konserter eller andre arrangementer av noen av de beste i bransjen. Det er seks deltakere som blir håndplukket til prosjektet hvert år, og får tilbudt en rekke workshops, praktisk arbeid med å planlegge og gjennomføre et arrangement, i tillegg til praksis hos en kulturinstitusjon.

Ung Arrangør skal gi unge bransjetalenter en unik mulighet til å oppleve arrangementer på denne størrelsen allerede i ung alder, og vil forhåpentligvis inspirere flere til å rette seg mot arrangør- og eventbransjen. Ung Arrangør skal være et springbrett, et type opplæringsløp og praksismulighet for ungdom som er interessert i kultur, konsert- og festivalproduksjon.

Ung Arrangør er for deg som allerede har noe erfaring med konserter eller festivaler, og som har et ønske og interesse om å lære mer. Det forventes at gruppen deltar aktivt og kontinuerlig i opplæring, planlegging og gjennomføring av prosjektet. Det legges opp til månedlige møter og workshops, med noe arbeid i mellom. Programmet forandres noe for hvert år. Arrangementet og prosjektet er tilrettelagt for ungdom og unge voksne.

Følg AKKS Bergen på Facebook og Instagram for oppdateringer om søknadsfrister og innhold!

Spørsmål og henvendelser kan sendes til arrangementsansvarlig: arrangement@bergen.akks.no.


Nysgjerrig på tidligere program?

Les mer om programmet for 2022 og samarbeidet med Vill Vill Vest her

Les mer om programmet for 2020 og samarbeidet med Borealis her

Les mer om programmet for 2019 og samarbeidet med Tall Ships Races og Ferieklubben her

Prosjektet har tidligere gått under navnene UFLAKKS Mentorprogram og Arrangørakademiet.