Ung Arrangør (tidl. UFLAKKS Mentorprogram og Arrangørakademiet) er et kompetanseprogram for arrangørspirer i alderen 15-25 år. Ung Arrangør er et pilotprosjekt i regi av AKKS Bergen.

Send inn din søknad her!

De to første utgavene av Ung Arrangør var en enorm suksess, og AKKS Bergen er stolte av å annonsere at Vill Vill Vest er samarbeidspartner og case i 2022! Ung Arrangør 2021 måtte dessverre utgå på grunn av pandemien.

Ung Arrangør er et pilotprosjekt for ungdom 15-25 år, som skal gi unge som er interesserte i festivaler og større arrangementer en mulighet til å lære å lage festival av noen av de beste i bransjen.

I 2022 åpner vi igjen dørene for en håndfull deltakere. Vi velger ut 6 deltakere som får tilbud om foredrag med tilhørende workshops, i tillegg til praktisk jobbing med planlegging av et arrangement og praksisopphold i Vill Vill Vest. Temaene for årets program er konseptutvikling/planlegging, artistbooking, markedsføring, gjennomføring og prosjektledelse. Ung Arrangør er for deg som allerede har noe erfaring med konserter eller festivaler, og som har et ønske og interesse om å lære mer. Det forventes at gruppen deltar aktivt og kontinuerlig i opplæring, planlegging og gjennomføring av prosjektet. Det legges opp til månedlige møter og workshops, med noe arbeid i mellom.

Les mer om 2022-prosjektet: https://akks.no/bergen/2021/11/22/meld-deg-pa-ung-arrangor-2022/

Foredragene vil være åpen for alle arrangører som ønsker påfyll i sentrale temaer knyttet til konsertproduksjoner.

Arrangementet og prosjektet er tilrettelagt for ungdom.

Send inn din søknad her. Spørsmål og henvendelser kan sendes til arrangementsansvarlig Marte Ljøkelsøy Ådland på epost: arrangement@bergen.akks.no.


Ung Arrangør skal gi unge bransjetalenter en unik mulighet til å oppleve arrangementer på denne størrelsen allerede i ung alder, og vil forhåpentligvis inspirere flere til å rette seg mot arrangør- og eventbransjen. Ung Arrangør skal være et springbrett, et type opplæringsløp og praksismulighet for ungdom som er interessert i kultur, arrangementsvirksomhet, frivillighet og markedsføring.

Les om Arrangørakademiet og samarbeidet med Tall Ships Races 2019 og Ferieklubben her.

Les om Arrangørakademiet og samarbeidet med Borealis 2020 her.