Dersom dere er et band som øver en del kan det lønne seg å booke seg inn på fast øving.
Ved fastøving er øvingslokalet reservert til dere en fast tid i uken, i tillegg får dere øvingene til redusert pris.

Fast leieavtale forutsetter medlemskap i AKKS, og at dere signerer kontrakt med oss i perioden dere ønsker leie lokalet. Kontrakten er digital og kan så fornyes via epost om man ønsker å si opp leieperioden eller forlenge den.

For å få rabatt på øvingene må man booke minst fire økter.

Det er fullt mulig å booke dropin-økter utenom faste økter. Dere får da disse også til fastleiepris.

Betaling for øving

Prisbetingelser fast avtale 2019: 700,- for fire økter (175,- pr økt).
Faktura vil bli sendt pr. epost ca. en gang i måneden.

Booke fastøving?

  1. Se først hvilke økter som er ledig i vår booking kalenderen. Send oss en henvendelse på fast øving via epost kontoret@bergen.akks.no eller telefon 55557555.
  2. Man fyller så ut fastleie avtale med info om bandet og leieforholdet.
  3. Vi vil så aktivere en kode til bandet som gir bandet tilgang på øvingsrommet i leieperioden.
  4.  Etter en månedsleie vil første faktura for øvingen kommer pr. epost til kontakt personen.

 

Fastleie avtale