AKKS Bergen er en idealistisk musikkorganisasjon som tilbyr kurs innen rytmisk og elektronisk musikk fra grunnivå, leier ut øvingslokaler på USF Verftet, og arrangerer konserter. AKKS Bergen står også bak ungdomsarrangørgruppen UFLAKKS og er arrangør av den tradisjonsrike musikkfestivalen for ungdom, Eggstockfestivalen og Bandleiren LOUD! i høstferien.

AKKS Bergen er én av seks AKKS-avdelinger i Norge, og har som formål å arbeide for likestilling og mangfold i alle ledd av musikklivet. Kjernevirksomheten vår er opplæring, rekruttering og utvikling av unge musikere og arrangører.

 

 

Historikk

I 2020 feiret AKKS Bergen 25 år! Takk til alle som heier på arbeidet vårt for et likestilt og mangfoldig musikkliv!

AKKS Bergen ble stiftet i 1995 av Evy Sørensen og Cecilie Arder og på den tiden het det Aktive Kvinners Kultursenter. Med hjelp fra blant annet Bo Grønningsæther, som jobbet i kulturavdelingen i Bergen kommune, fikk de økonomisk tilskudd til å kunne starte driften av organisasjonen. Allerede ved første informasjonsmøte før kursoppstart i 1995 ble det klart at interessen og behovet var stort:

– Vi hadde truffet spikeren på hodet. Damene sto som sild i tønne inne i øvingsrommet og det var kø oppover gangen. Det kom mellom 70 og 80 jenter (Evy Sørensen i BT 2005).

I begynnelsen hadde AKKS Bergen to øvingslokaler, men utvidet etterhvert til tre. Med inntekter fra utleie av øvingslokaler og kursvirksomhet gikk det akkurat rundt:

– Vi drev nøkternt og seriøst. Vi var dødsseriøse med det vi holdt på med. Vi hadde fast arbeidstid, og skulket aldri (Evy Sørensen i BT 2005).

I 1997 ble det dessverre stopp. Midlene tok slutt og organisasjonens fremtid var usikker. Våren 1998 begynte imidlertid Mona Størseth å jobbe for AKKS Bergen. Med 26 støttemedlemmer, ingen kursvirksomhet og to kartonger med papirer gjenoppstod AKKS fra asken. Det fantes flere musikere uten et sted å øve, så organisasjonen hadde gode muligheter for vekst. I denne perioden var blant andre Lise Berntsen en viktig dame for organisasjonen.

I 2000 ble ytterlige tre øvingslokaler bygget og AKKS Bergen driftet til sammen seks øvingslokaler på USF Verftet. I tillegg overtok AKKS Bergen arrangøransvaret for Eggstockfestivalen i 2001. Festivalen har røtter tilbake til 60-tallet og har i mange år vært et viktig springbrett for for unge og uetablerte band.

Organisasjonen fortsatte å vokse og i 2003 ble administrasjonen utvidet med Ane Storås som gikk inn i stillingen som kurs- og øvingslokaleansvarlig. Etterhvert fikk man mulighet til å øke stillingen og i 2006 ble dette en 100 % stilling. Disse årene førte til et løft innen kurs- og øvingslokalevirksomheten til AKKS Bergen. I 2007 ble organisasjonen tildelt Bergen kommune sin likestillingspris for arbeidet som ble gjort.

AKKS Bergen har fortsatt å vokse. I 2012 ble det blant annet opprettet en stilling som arrangementsansvarlig. Dette har ført til en vekst i tilbudet vårt. Et sentralt prosjekt har vært opprettelsen av arrangørgruppen og konsertserien UFLAKKS i 2013, i regi av Aleksander Wilhelmsen. Etterhvert har også nye prosjekter, kurs og arrangement sett dagens lys, og her kan vi blant annet trekke frem GAIN – et produsentprosjekt for jenter, Arrangørakademiet og LOUD! Bandleir.

AKKS Bergen har i dag tre fast ansatte i administrasjonen, i tillegg til omlag 10 instruktører som er tilknyttet organisasjonen til enhver tid. AKKS Bergen er den største av fem avdelinger i Norge og har de siste årene hatt over 900 medlemmer.

 


Last ned «Årsmelding AKKS Bergen 2019» her

Last ned «Vedtekter for AKKS Bergen» her

Last ned «Handlingplan 2020-2021 for AKKS Bergen» her

Last ned «Rutiner og retningslinjer for behandling av personopplysninger – AKKS» her

Les vår personvernerklæring her