Læringsmiljø på AKKS-kurs

Trygt og motiverende læringsmiljø på kurs hos AKKS

For oss i AKKS er det viktig at alle kursdeltakere får en god kursopplevelse og føler seg trygge på kursene våre. Hos AKKS skal det være rom for å prøve seg frem, feile, stille spørsmål og vokse.

På første kursdag vil vi bli bedre kjent, ha navnerunde og pronomenrunde. Pronomenrunde er viktig fordi noen av oss identifiserer seg som noe annet enn han eller hun. Da kan det være at man foretrekker et annet pronomen, som hen, hin, den, de eller bare sitt eget navn.

Vi har alle forskjellige forutsetninger og måter å lære på, og vi må jobbe sammen for å skape et miljø hvor dette er mulig. Du utvikler deg i ditt eget tempo, så om det er noe du ikke føler deg komfortabel med er det greit å si ifra til instruktøren.

Har en behov eller opplever at det er noe en mangler for at en skal få et godt kurs hos oss er vi åpne for å finne løsninger. Gi beskjed til instruktør eller til oss i AKKS så prøver vi å finne en løsning sammen. Har en behov for flere pauser underveis i kurset er det selvsagt rom for det. 

Underveis i kurset er instruktøren der for deg, slik at du skal lære og hen er din veileder som viser hvordan du på din måte kan beherske instrumentet. Sammen er både du som deltaker og instruktøren med på å sette rammene for læringsmiljøet og progresjonen i kurset. For god progresjon er det viktig at du som deltaker møter opp til timene og øver mellom kursdagene.

Trivselsregler på våre kurs

Vi ønsker at våre kursdeltakere er med på å skape et godt læringsmiljø.
Dette er derfor våre trivselsregler:

 1. Møt presis til kursstart så kommer vi i gang med kurset.
  Gi beskjed om du blir forsinket. 
 2. Ha mobilen din på lydløs, så slipper vi forstyrrelser.
 3. Lytt til hverandre og la den som snakker få snakke.
 4. Ikke spill på instrumentet ditt når andre snakker. 
 5. Oppmuntre og motiver hverandre, så vi får et trivelig kurs.
 6. Ta hensyn til hverandre og respekter at alle på kurset har ulike erfaringer og liker ulik musikk. 
 7. Vi er på kurs for å lære. Vis forståelse for at læringsprosessen er ulik for alle. 
 8. Husk å ta pause – strekk på beina og få litt luft. 
 9. Bruker du forsterkere eller annet elektronisk utstyr på kurset, slå av dette under pauser og etter endt kurs.

AKKS Bergen har nulltoleranse når det gjelder mobbing og annen krenkende oppførsel, og vi er tilgjengelige om noen av kursdeltakerne skulle ha behov for å snakke med oss om dette. Kontakt oss på telefon 55 55 75 55 eller kontoret@bergen.akks.no i kontortid mandag-fredag kl. 10-15, for å ta en prat eller avtale møte.