AKKS Bergen er en idealistisk musikkorganisasjon som tilbyr kurs innen rytmisk og elektronisk musikk fra grunnivå, leier ut øvingslokaler på USF Verftet, og arrangerer konserter for unge, uetablerte artister og band. Vi står også bak ungdomsarrangørgruppen UFLAKKS og er arrangør av Eggstockfestivalen.

Hva gjør jeg som frivillig?

I utgangspunktet vil arbeidet bestå av å hjelpe til med avvikling av våre konserter og arrangementer, blant annet UFLAKKS-konserter, Eggstockfestivalen på Kvarteret, AKKS presenterer: Torsdagsrock på Hulen, Jam + Åpen scene, AKKS-konserten på Kvarteret og AKKS-bingo på Apollon. I tillegg vil oppgavene være å gå med plakater og stå på stand.

Vi er også åpne for ideer og forslag om du har noe annet du vil bidra med, som f.eks. foto og film.

Foto: Marie S. Karlsen
  • Jobbe på 3 arrangementer i løpet av et semester
  • Gå 2-4 plakatrunder på forhåndsbestemt rute, avhengig av behov
  • Bidra med andre ferdigheter, som for eksempel foto og film

Hvorfor være frivillig hos AKKS Bergen?

Du får jobbe aktivt for likestilling, mangfold og ungdom i musikkbransjen. Du får nye erfaringer, møte nye mennesker, flotte konsertopplevelser og gjøre en viktig jobb for musikklivet.

Hva får jeg som frivillig?

  • Jobbe aktivt for likestilling, mangfold og ungdom i musikkbransjen
  • Rabatt på øving
  • Rabatt på kurs
  • Gratis inngang på arrangementer i regi av AKKS Bergen
  • Erfaring fra musikkbransjen
  • Få utvidet nettverk og nye kontakter
  • Attest på frivillig engasjement

Har du lyst til å prøve deg som frivillig? Kontakt arrangementsansvarlig Synnøve Reitan på arrangement@bergen.akks.no for mer info.

Vi gleder oss til å ønske deg velkommen til #akksfamilien!

Foto: Helge Brekke