Bookinghenvendelse AKKS Bergen

Bookingforespørsler blir kun behandlet på ukedager i kontortid fra kl 10.00-15.00.

 

Merk at innsending av dette skjemaet kun er en bookingforespørsel. Din booking er først bekreftet når du mottar en bookingbekreftelse fra oss.

Trykk her for egne åpningstider i påske-, sommer- og juleferie, samt på helligdager hos AKKS Bergen. På helligdager vil ikke bookingforespørsler bli behandlet.

Øve for første gang?

Om det er første gang du øver hos oss må du fylle ut en leiekontrakt med kontaktinfo, slik at vi får opprettet en kundeprofil hos oss og dere samtykker til våre leiebetingelser.

Ønsker dere billigere øving ved å melde dere inn i AKKS kan dette gjøres her.

Bookingbekreftelse

Vi behandler bookinger fortløpende, men booking bør gjøres en del timer før øvingen skal skje. Ønsker du å booke øving lørdag/søndag må du ta kontakt med oss innen fredag kl. 15.00.

Hvis øvingsrommet er ledig legger vi bookingen inn i kalenderen, og du vil motta en bekreftelse med adgangskode til øvingslokalet på e-post. Det er kun AKKS Bergen som kan legge inn bookinger i kalenderen.

Bookingen er bindende

Ved innsending av dette skjemaet binder man seg til å betale for den bookede økten. Skulle man ikke benytte øvingen har vi en 48 timers avbestillingsfrist. Avbestilling må gjøres helst via e-post, men kan også gjøres via telefon 55557555. Avbestilling skjer i kontortid, mandag-fredag kl. 10-15.

Betaling

Du kan enten betale for øvingen via Vipps, Paypal eller faktura etter at bookingen er bekreftet. Info om dette kommer i bekreftelsesmailen.

English

Booking requests are only processed on weekdays during office hours from 10.00-15.00. Please note that submission of this form is only a booking request, and your booking will only be confirmed when you receive a booking confirmation from us. Click here for opening hours during the Easter, summer and Christmas holidays, as well as on public holidays at AKKS Bergen. On public holidays, booking requests will not be processed.

Practicing for the first time? If this is your first time practicing with us, you must fill out a rental contract with contact information, so that we can create a customer profile with us and you agree to our rental conditions. If you want cheaper rehearsal by signing up for AKKS, use our registration form here!

Booking confirmation: We process bookings continuously, but bookings should be made several hours before the exercise is to take place. If you want to book a rehearsal on Saturday / Sunday, you must contact us by Friday at 15.00. If the rehearsal room is available, we will place the booking in the calendar, and you will receive a confirmation with an access code to the rehearsal room by e-mail. 

The booking is bindingBy submitting this form, you commit to paying for the booked session. Should you not use the rehearsal, we have a 48-hour cancellation deadline. Cancellation must preferably be made by email, but can also be done by phone. Cancellation takes place during office hours at 10-15 business days.

Payment: You can either pay for the rehearsal via Vipps, Paypal or invoice after the booking is confirmed. Info about this will be in the confirmation email.