Avvikende åpningstider AKKS Bergen

PÅSKEN 2020
Øvingslokalene holder stengt i påsken, f.o.m. fredag 3. april t.o.m. mandag 13. april. AKKS-kontoret er stengt i samme periode og det er ikke mulig å øve i øvingslokalene.

MAI 2020
AKKS-kontoret er ikke bemannet og vi tar ikke imot bookinger følgende helligdager. Øvingslokalene er åpne disse dagene og man kan øve om man har booket på forhånd:
Fredag 1. mai: Offentlig høytidsdag
Søndag 17. mai: Grunnlovsdag
Torsdag 21. mai:  Kristi Himmelfartsdag
Søndag 31. mai:  1. pinsedag
Mandag 1. juni: 2. pinsedag

JUNI/JULI 2020
Begrenset kontortid i uke 27 og 28. Booking-forespørsler behandles mandager og torsdager kl. 12-15. Vi er også tilgjengelige på telefon for andre forespørsler mandager og torsdager kl. 12-15.  

Sommerstengt f.o.m. lørdag 11. juli t.o.m. søndag 26. juli. AKKS-kontoret er stengt og det er heller ikke mulig å øve i øvingslokalene.

DESEMBER 2020
F.o.m. tirsdag 22. desember 2020 t.o.m. søndag 3. januar 2021 er AKKS- kontoret stengt og det er heller ikke mulig å øve i øvingslokalene.


 

EASTER 2020
The rehearsal rooms are closed during Easter, Friday, April 3 through on Monday, April 13. The AKKS office is closed during the same period and it is not possible to practice in the training rooms.


MAY 2020
The AKKS office is not staffed and we do not accept bookings the following holidays. The rehearsal rooms are open these days and you can practice if you have booked in advance:
Friday, May 1: Public Holidays
Sunday, May 17: Constitution Day
Thursday, May 21: Ascension Day
Sunday 31 May: 1st Pentecost
Monday, June 1: Pentecost

JUNE / JULY 2020
Limited office hours for weeks 27 and 28. Booking requests are processed on Mondays and Thursdays at 2 p.m. 12-15. We are also available by phone for other requests on Mondays and Thursdays at. 12-15.

Summer closed Saturday, July 11 through Sunday, July 26. The AKKS office is closed and it is also not possible to practice in the training rooms.


DECEMBER 2020
Starting around Tuesday, December 22, 2020 through Sunday, January 3, 2021, the AKKS office is closed and it is also not possible to practice in the rehearsal rooms.