Avvikende åpningstider

 

AKKS-kontoret er stengt på helligdager og offentlige høytidsdager. Innsendte bookinger vil da ikke bli behandlet.

 

AKKS-kontoret holder stengt og det er heller ikke mulig å øve i øvingslokalene på følgende tidspunkt:

 

Sommer 2021

F.o.m fredag 2. juli t.o.m søndag 18. juli.

Julen 2021

F.o.m. tirsdag 21. desember 2021 t.o.m. mandag 3. januar 2022.

Påsken 2022

F.o.m. lørdag 9. april til t.o.m. mandag 18. april 2022.


The AKKS office is closed on public holidays. Submitted bookings will not be processed in these periods.

The AKKS office is closed and it is not possible to practice in the rehearsal rooms at the following time:

Summer 2021

From Friday 2 July until Sunday 18 July.


Christmas 2021

F.o.m. Tuesday, December 21, 2021 t.o.m. Monday, January 3, 2022.

Easter 2022

F.o.m. Saturday, April 9 until t.o.m. Monday, April 18, 2022.