Opplæringstilskudd for band

Foto: Kristoffer Øen

Som medlem av AKKS kan dere få tilskudd fra Musikkens studieforbund

 

Har du tenkt over at bandøvinger er opplæring? Er dere fire eller flere i bandet (Unntak for trioer) over 14 år kan dere få utbetalt 45 kr per time med opplæring! For band som øver mye kan dere få støtte på mange tusen kroner i året!

Når dere registrerer dere må dere registrere BANDET i feltet «Organisasjon» og AKKS i feltet «Medlemsorganisasjon». Innlogging med bankID. Dere må søke om tilskuddet før dere starter opp for semesteret. Det vil si at dersom årets første øving er f.eks. 1. februar, må dere har opprettet en søknad innen 1. februar. Se hvordan i videoen under.

Søknadsprosessen og rapporteringen er digital. Ordningen forvaltes av Musikkens Studieforbund(MSF) og administreres av fylkesmusikkrådet der en bor. Støtten utbetales etter man har rapportert for øving på slutten av semesteret.

Når semesteret er omme må dere rapportere hvor mange timer dere faktisk øvde og hvilke bandmedlemmer som var tilstede på hvilke øvinger.

Om dere står fast, ta kontakt med AKKS eller deres fylkesmusikkråd for å få hjelp.