Få økonomisk støtte til å delta på kurs og aktiviteter!

Hos oss skal ikke økonomi stoppe barn og unge fra å delta på musikkaktiviteter.

Derfor kan du som er under 26 år og har begrenset økonomi få helt eller delvis redusert deltakeravgift på våre kurs og aktiviteter ved å søke på AKKS-Stipendet.

For å benytte deg av dette tilbudet legger du ved en begrunnelse i påmeldingsskjema til den aktiviteten du ønsker å delta på. Skriv kort om din/familiens økonomiske situasjon uten å komme med personlige opplysninger.

Ta kontakt med din lokal AKKS-avdeling for mer informasjon.

Denne ordningen er støttet av BUFDIR.