I år er det 40 år siden AKKS ble stiftet på Blitz i Oslo, 40 år siden vi startet arbeidet med å gjøre norsk musikkliv mer likestilt og mangfoldig.

AKKS ble stiftet i 1982 på Blitzhuset i Oslo som et resultat av overskuddet etter Kvinnekulturfestivalen på Kalvøya i 1979. En festival som ble satt i gang av blant annet Rita Westvik, Kjersti Martinsen og Hege Rimestad.

Erfaringene fra Kvinnekulturfestivalen viste at det var et stort behov for egne arenaer for kvinnelige musikere i Norge. Flere kvinner strømmet til for å spille etter at de hadde fått oppleve forbilder de kunne identifisere seg med. Halvparten av festivalens overskudd på 80.000 kr ble dermed startskuddet for å opprette et eget tilbud der kvinner kunne lære å spille instrumenter, gå på kurs og ha lokaler å øve i.

Tilbudet Aksjon Kvinnekultursenter, senere Aktivt Kvinnekultursenter og i dag bare AKKS, er sammen med Radiorakel et av de første likestillingstiltakene i norsk musikkliv.

Mye har skjedd siden etableringen i 1982. I dag har vi avdelinger i Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Trondheim og Nord-Norge som driver kursvirksomhet innen rytmisk musikk for alle kjønn. For i 2000 ble AKKS nemlig en barne- og ungdomsorganisasjon som førte til at tilbudet vårt blant annet åpnet opp for gutter og menn.

Likevel står formålet fra 1982 fortsatt støtt – AKKS skal rekruttere, motivere og synliggjøre kvinner i alle ledd av musikklivet. Det gjør vi gjennom å lage egne tilbud for jenter, ikke-binære og transungdom der fokus ligger på å skape trygge omgivelser med gode rollemodeller og musikkglede.

I dag jobber AKKS med andre ord ikke bare for likestilling mellom kvinner og menn, men jobber også for andre underrepresenterte grupper i norsk musikkliv. Slik som kjønnsminoriteter, skeive, melaninrike og personer med alle typer funksjonsevner.

Vårt fokus dette jubileumsåret vil derfor være fremme interseksjonelle perspektiver i musikklivet. Dette har vi fått penger fra LNU til å gjøre gjennom ulike arrangementer spredt rundt i alle våre avdelinger gjennom hele året. I tillegg kan vi avsløre at det vil komme flere historiske høydepunkter på sosiale medier, panelsamtaler og en aldri så liten fest i løpet av By:larm. Følg med på @akksnorge for oppdateringer!

Vi håper du blir med på feiringen!