Søk penger til et musikkprosjekt, utstyr eller innspilling!

Fristen for å søke AKKS Frifondmidler er 1. oktober 2022.

Hvem kan søke AKKS Frifondmidler?

Alle band eller grupper med minimum tre medlemmer og bandmedlemskap i AKKS kan søke Frifondmidler dersom:

  • Minst 1/3 av medlemmene må være under 26 år.
  • Alle medlemmene må være bosatte i Norge.
  • Den som søker må ha en bankkonto i bandets navn, eller som er dedikert til bandet.

Ett band kan kun få Frifondmidler én gang i året. Det betyr at hvis dere har fått Frifondmidler tidligere i år, eller fra en annen plass, kan du ikke søke igjen i inneværende år.

Hva kan vi søke midler til?

Dere kan søke om midler som kan bidra til å utvikle og styrke deres bandvirksomhet.

Maksimalt tilskudd er 25 000,-

Du kan eksempelvis søke om støtte til:

  • Innspilling av musikk
  • Konserter og turnéer
  • Leie av studio
  • Innkjøp av utstyr

Hvordan søker jeg?

For å søke er du nødt til å lese nøye gjennom retningslinjene og fylle ut et søknadsskjema.

Les AKKS sine retningslinjer.

Se søknadsskjema til Frifond.

I søknadsskjemaet skal du beskrive prosjektet, si noe om målsetning og plan for gjennomføring. I tillegg må du lage et budsjett for hvor mye det kommer til og koste å gjennomføre prosjektet.

Se et eksempel på prosjektbeskrivelse.

Se et eksempel på budsjett.

Sluttrapport

Etter at prosjektet er fullført må alle som har fått midler sende inn en sluttrapport til Frifond.

Frist for å sende inn sluttrapport for 2021 er 1. mai 2022.

Sluttrapport for Frifond 2021